• Item
    ...

WIERNYKIBIC.PL

Rejestracja nowego użytkownika

Wprowadź dane rejestracyjne a następnie kliknij przycisk Utwórz Konto.

Dane użytkownika
*
*
*
Dane stowarzyszenia
*
*
*
*
*
*
v
W związku z rozpoczęciem obowiązywania art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Verlogic Systemy Komputerowe sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Powstańców Listopadowych 29C/10, 35-606 Rzeszów
2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymagane do utworzenia konta w systemie, fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Utwórz konto

Masz już konto?

Wróć do okna logowania